VES wil tijdelijke stopzetting uitgifte domeingronden – Suriname Herald

2022-09-23 21:49:38 By : Mr. andrew xiao

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt in een brief aan president Chan Santokhi om de uitgifte van domeingronden tijdelijk stop te zetten. De VES heeft in de media kennisgenomen van de recente perikelen rondom de uitgifte van domeingronden in grondhuur. De VES benadert de president omdat dit geen incident betreft maar een uitwas is van een diepgewortelde door diverse regeringen toegepaste bestuurspraktijk welke om een structurele duurzame correctie vraagt.

De vereniging vraagt om de bestaande wetgeving met name het Decreet Gronduitgiftebeleid grondig te (doen) evalueren door een brede selectie van ter zake deskundigen, en duidelijk omschreven, heldere, concrete en niet voor tweeërlei uitleg vatbare voorstellen voor verbetering aan De Nationale Assemblee (DNA) aan te bieden. Ook moet gedurende deze periode van maximaal vier maanden de uitgifte van alle domeingronden worden aangehouden.

Dit voorstel doet de VES op basis van een aantal zaken die in overweging genomen moeten worden. Zo is het grondbeleid onderdeel van het regeerbeleid van de regering-Santokhi en niet het beleid van een toevallige minister. Het ‘Sabaku-schandaal’ betreft geen toevallige bestuurlijke incorrectheid of onethisch gedrag van een minister, maar het wettig bestuur heeft op diverse punten de vigerende wet overtreden. Dit vraagt om een diepgaand onderzoek die tot fundamentele verbetering moet leiden en zeker niet kan worden afgedaan met het voor de show “vrijwillig teruggeven” van een onterecht verkregen beschikking door een enkel DNA-lid totdat de storm is gaan liggen.

De VES merkt op dat dit beleid volgens mediaberichten nu reeds ertoe heeft geleid dat meerdere net uitgegeven gronden op het Sabaku-project zijn doorverkocht, of in elk geval tegen hoge bedragen ten verkoop worden aangeboden, ter verrijking van een bevoorrechte groep geprivilegieerde personen.

Ze voert verder aan dat de gedachte van het Decreet Gronduitgifte (1982) om elke burger gelijke kansen te geven om in haar huisvesting of broodwinning middels productie te kunnen voorzien, door dit beleid reeds decennia willens en wetens wordt misbruikt.

“Het is dan ook niet vreemd dat de vorige president een viertal ministers op dit beleidsgebied ‘eervol’ heeft ontslagen en u ook al eerder de eerste voor het grondbeleid verantwoordelijke minister heeft moeten vervangen, waardoor genoemde misstanden klaarblijkelijk niet alleen aan de persoon die aan het ministerie leiding geeft kan liggen”.

De grondoorzaak voor dit misbruik vindt zijn oorsprong in de wet, met een Decreet Gronduitgifte welke vrije ruimte geeft aan de bewindspersoon om naar eigen discretie domeingronden toe te wijzen. Daarbij worden kavels, zonder begrenzing in omvang en aantallen, zonder duidelijke criteria wie wel of niet in aanmerking komen, volgens willekeurige volgorde van aanvraag aan personen toegewezen.

Dit betreft niet alleen een bevoordeling van de bekende Politically Exposed Persons (waar onder DNA-leden) maar ook een grote groep van minder bekende geregelde partijpropagandisten, vrienden, families en sponsoren van de coalitiepartijen, een oneigenlijk politiek bindmiddel en onacceptabele vorm van patronage, welke de inkomensverdeling c.q. de welvaartkloof tussen de top en de basis van de samenleving verder zal doen verslechteren.

Dit decreet geeft de bewindspersoon de ruimte om toestemming te verlenen voor de verkoop van het recht op grondhuur waardoor dit ‘recht’ tot een commercieel verhandelbaar product is gemaakt, geheel in strijd met de bedoeling van de wet. Eveneens moet worden overwogen: “Dat uw regering de al lang achterhaalde grondhuurvergoeding weigert aan te passen, ondanks dat het prominent als één van de 185 maatregelen uit het Herstelprogramma 2020-2022 is aangegeven, waardoor domeingrond in grondhuur wordt gezien als ‘gratis grond’, welke gemakkelijk kan worden doorverkocht of als onderpand voor een lening die niet hoeft te worden terugbetaald kan dienen”.

Daarenboven schijnen ook rechtspersonen als stichtingen kennelijk ‘recht’ te hebben op bewoning en ongeacht hun datum van oprichting of enige eerdere verrichte activiteiten, zonder duidelijk doelstelling van bewoning of bebouwing, op in de Surinaamse geschiedenis ongekend grote schaal bouwkavels krijgen toegewezen. Deze vorm van misbruik waarbij de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBOs) moedwillig wordt afgedekt is in strijd met goed bestuur dat ook door deze regering wordt gepredikt, schrijft de VES.

Dit geheel wordt volgens de VES versterkt door het ontbreken van effectieve controle op de naleving van de wet door DNA en het uitblijven van enig initiatief ter verbetering van deze niet-functionele wetgeving, hetgeen tot de basis verantwoordelijkheden van DNA behoort. Door uiteindelijk gebrek aan transparantie in het gronduitgiftebeleid hebben, ondanks de vele beloften tot publicatie door de regering, ook de samenleving en de organisaties in het maatschappelijk middenveld onvoldoende krachtig hun stem laten horen om een duurzame correctie van bovenstaande misstanden af te dwingen, aldus de VES.

Een man is vanochtend omstreeks 00.50 uur langs de weg van Maretraite dood aangetroffen door de politie van Geyersvlijt. Vermoedelijk is hij vermoord voor het stelen van kaas uit een supermarkt. Het lijk vertoonde verwondingen…

Het heeft ongeveer drie jaar geduurd voordat Chuck E. Cheese een feit is geworden in Suriname. Chuck E. Cheese is een bekende Amerikaanse restaurantketen. ‘s Werelds nummer 1 familie-entertainment restaurantketen Chuck E. Cheese heeft zijn…

Bij het bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan Suriname op 12 en 13 september is in totaal SRD 473.920,00 besteed aan voeding alleen. Eerder publiceerde Suriname Herald een overzicht van de kosten van…

Een verstandige regering zou alles op alles zetten om de export te bevorderen, de import te ontmoedigen en eigenkosten te reduceren (ook al die onnodige reisjes, meer Zoomen vanuit Suriname). Maar deze regering doet het omgekeerde, slaat de export dood, stimuleert de import en blijft geld uitgeven aan onnodige reizen.

De ambassadeur van Guyana, Keith George, is gisteren door de ad interim minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Krishna Mathoera, ontboden. Dit, naar aanleiding van uitspraken die gedaan zijn door Guyanese…

In China heeft opnieuw een voormalig topfunctionaris een zware straf voor corruptie gekregen. Oud-bewindsman Sun Lijun (53) kreeg voorwaardelijk de doodstraf opgelegd, een straf die in de praktijk vaak omgezet wordt in levenslang zonder kans…

Julio Bhikharie, directeur van De Molen, verwacht dat vanaf volgende week alles weer rustig zal zijn op de markt als het gaat om de meel- en broodvoorziening. De normalisatie zal vanaf zondag in gang zijn.…

President Chan Santokhi vroeg in een onderhoud met secretaris-generaal Georges Chikoti van de Organisatie van Afrikaanse, Caribische en Pacifische Staten (OACPS) naar de status van de implementatie van het voorstel gedaan door de Europese Commissie…

Onderzoeksambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) hebben tijdens hun reguliere controlewerkzaamheden wederom overtredingen geconstateerd bij winkels. Aan de Helena Christinaweg zijn er in…

Typ hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk op Esc om te annuleren.