Droogtecommissie verwacht volgende week extra maatregelen - Landbouwleven

2022-09-16 21:25:55 By : Mr. david wang

De Vlaamse Waterweg heeft het mandaat gekregen om preventief tijdelijke maatregelen in te voeren voor de bevaarbare waterlopen wanneer het minimumdebiet wordt bereikt. Zo heeft de Droogtecommissie op 1 september besloten.

D e debieten staan door de aanhoudende droogte op sommige plaatsen erg laag. De Droogtecommissie roept daarom iedereen ook op om het watergebruik maximaal te beperken.

“De voorspelde neerslag van de komende 10 dagen zal de watervoorraden niet significant herstellen”, aldus de Droogtecommissie. “We verwachten geen herstel van de afvoeren en waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen naar normale waarden voor de tijd van het jaar.”

Sterker nog, Droogtecommissie-voorzitter Bernard De Potter verwacht dat het minimumdebiet volgende week waarschijnlijk bereikt wordt. Daarom geeft de Droogtecommissie aan De Vlaamse Waterweg het mandaat om gradueel maatregelen in te voeren. Het gaat dan niet enkel om beperkingen in de scheepvaart, maar ook captatiebeperkingen voor de landbouw en industrie. Daarnaast kan er voor het Albertkanaal ook een beperking komen op de winning van water voor drinkwaterproductie.

Wanneer maatregelen met een impact op de drinkwatervoorziening van kracht zouden gaan, komt er ook een verbod op het watergebruik voor niet-essentiële toepassingen. Op die manier hoopt de Droogtecommissie het watergebruik voor de bedrijfsvoering maximaal en zo lang mogelijk te waarborgen. Momenteel blijft de drinkwaterbevoorrading wel gegarandeerd.

“De beperkende maatregelen voor de drinkwaterproductie horen bij de laatste die we zouden invoeren”, verduidelijkt Liliane Stinissen, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg hanteert een actieplan met verschillende fases. De maatregelen die worden ingevoerd zodra het minimumdebiet is bereikt, zullen dus gradueel en in fases volgen.

Verder blijven de maatregelen die al eerder waren gelanceerd nog steeds van kracht. Zo geldt er nog steeds een captatieverbod in het IJzerbekken en in een aantal andere waterwegen, maar ook in de kanalen waar potentieel giftige blauwalgen zijn gevonden. Ook zijn er op verschillende plaatsen schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk dichtgezet en worden waterpompen geïnstalleerd om water te besparen.

Landbouwleven De Landelijke Uitgeverijen Koningsstraat 100 1000 Brussel

Tel. Abo. : 02/730.33.09 Tel. Pub administratie : 02/730.33.15 Tel. Zoekertjes : 02/730.33.17 Tel. Juridischedienst : 02/730.33.17

© Rossel & Cie - 2022 — Algemene verkoopsvoorwaarden — Copyright — Privacy